Bài Tập Bổ Trợ Theo SGK 9

FacebookLink

BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 9

Giá: 40k/ 2 tập >>> Click xem Demo<<<

*Bộ đề kiểm tra của tác giả Thu Huế, có đủ 2 tập, có bài nghe. Bộ này gồm đề kiểm tra 15p, 1 tiết và học kỳ

Created by: https://www.tailieutienganh.org

BÀI TẬP BỔ TRỢ THEO TỪNG UNIT LỚP 9

Giá: 45k/ 2 kỳ >>> Click xem Demo<<<

*Bài tập bổ trợ lớp 9 file word theo từng Units bài học gồm 3 phần: Từ vựng, Ngữ pháp và bài tập. Khoảng 300 trang.

Created by: https://www.tailieutienganh.org

BÀI TẬP BỔ THỰC HÀNH TIẾNG ANH LỚP 9

Giá: 45k/ 2 kỳ >>> Click xem Demo<<<

*Bài tập thực hành Tiếng Anh lớp 9 của tác giả Mai Lan Hương. Bản WORD đánh máy đẹp và có đủ 2 học kỳ

Created by: https://www.tailieutienganh.org

LUYỆN CHUYÊN SÂU NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TA 9

Giá: 30k/ >>> Click xem Demo<<<

*Luyện chuyên sâu ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Global success - Tác giả Đại Lợi ( Tập 1 )

Created by: https://www.tailieutienganh.org