TÀI LIỆU TỔNG HỢP

FacebookLink

*Steamline english Departures là bộ sách gồm 4 quyển:

*1st_Steamline english Departures

*2st_Steamline english Connections

*3rd_Steamline english Destinations

*4th_Steamline english Directions

được người học tiếng Anh đánh giá cao. Nếu chăm chỉ luyện tập tài liệu này, bạn sẽ nâng cao được 4 kỹ năng cơ bản Nghe – Nói – Đọc – Viết trong tiếng Anh thành thạo,

File pdf ebook in màu và đầy đủ bài nghe.

Created by: https://www.tailieutienganh.org